Wkład węglowy

Filtr z wkładem węglowym stanowi skuteczny sposób na eliminację chemicznych zanieczyszczeń wody. Obejmują one przede wszystkim zbyt wysokie stężenia chloru i wapnia, a także metali ciężkich. Filtry węglowe wysokiej jakości usuwają powyżej 95% wolnego chloru. Zawarty w nich węgiel aktywowany obniża także poziom zanieczyszczeń organicznych, m.in. pestycydów, herbicydów, ponadto fenoli, benzenu. Poprawia również organoleptyczne właściwości wody ? barwę, smak i zapach. Wkłady węglowe znajdują zastosowanie w większości domowych instalacji uzdatniania wody, w tym w systemach odwróconej osmozy.

W jaki sposób działa wkład węglowy do wody?

Filtry wyposażone we wkład węglowy do wody sprawdzają się także w przypadku procesów uzdatniania wody w zakładach przemysłowych, które produkują tworzywa sztuczne. Ich zalety wykorzystują także lakiernie, spalarnie odpadów, biogazownie. Węgiel aktywowany zawdzięcza swoją popularność cechującej go zdolności adsorpcji. Opiera się ona na wiązaniu cząsteczek zanieczyszczeń na jego zewnętrznej powierzchni i przebiega w 3 etapach. W pierwszym z nich zanieczyszczenia przemieszczają się przez system makro-porów węgla aktywowanego (makro-transport). Drugi etap (mikro-transport) polega na ich przechodzeniu przez system mikro-porów i mezo-porów. Etap sorpcji jest tym ostatnim, w trakcie którego cząsteczki zanieczyszczeń przylegają do powierzchni węgla aktywowanego.

Co wpływa na działanie wkładu węglowego do filtra wody?

Do czynników determinujących działanie wkładu węglowego do filtra wody należy m.in. rodzaj zanieczyszczenia. Związki o większej masie cząsteczkowej oraz mniejszej rozpuszczalności ulegają lepszej adsorpcji. Należą do nich np. chlor, chlorobenzen, etylobenzen. Innym kryterium jest stężenie szkodliwych substancji. Wraz z jego wzrostem wzrasta zużycie wkładu węglowego. Nie bez znaczenia jest również odczyn pH wody poddawanej procesowi oczyszczania. Niskie pH sprzyja przede wszystkim usuwaniu związków o odczynie kwaśnym.

Jakie są rodzaje wkładu węglowego do filtra?

W naszym asortymencie znajdą Państwo dostępne na rynku rodzaje wkładu węglowego do filtra. Oferujemy wkłady z węgla granulowanego (GAC) oraz z bloków węglowych. Wkłady z granulatem są niezawodne pod względem dokładności filtracji ? wydłużają bowiem kontakt wody ze złożem. Zdarza się, że razem z wkładami węglowymi są stosowane wkłady sedymentacyjne. Skutecznym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest zakup wkładu sedymentacyjno-węglowego, który zapewnia podwójną filtrację ? mechaniczną i chemiczną. Zapraszamy do poznania naszej oferty wkładów węglowych, a także do kontaktu ? udzielimy odpowiedzi na pytania z nią związane.